למשרד ניסיון בהתנהלות מול רשויות

ומשרדים ממשלתיים שונים

עלייה והגירה

משרדנו מייצג לקוחות המעוניינים לעלות לישראל, להעביר את עסקיהם לישראל או למכור את עסקיהם במדינת המוצא שלהם. בתוך מגוון תחומי הייעוץ שמספק המשרד ללקוחותיו נכללים, בין היתר, נושאים דוגמת עלייה, תושבות חוזרת, אזרחות, דרכון ישראלי, נכסי הלקוחות בארץ ובעולם ועוד.

למשרד ניסיון בייצוג מול ערכאות שיפוטיות וגופים ממשלתיים, כגון: משרד העלייה והקליטה, משרד הפנים, שגרירויות, רשות המיסים וכיו"ב.

קשריו ההדוקים עם רשויות שונות ברחבי העולם ויועצים בתחומי המשפט והכלכלה בעולם, מאפשרים למשרד לסייע ללקוח לאורך כל הליך ההגירה לישראל וללוות אותו כבר בשלביו הראשוניים המונעים בחו"ל, עד להסדרת כלל נושאי ההתיישבות בארץ.

צרו קשר